Kadra

Zarząd stowarzyszenia Suwalska Szkoła Lotnicza

- Robert Szadkowski

- Waldemar Złotnik

- Leszek Pypczyński

 - prezes

 - wiceprezes

 - członek zarządu

Personel Organizacji Szkolenia Lotniczego ATO SSL

- Waldemar Złotnik

- Paweł Krzyszkowski

- Andrzej Skrzypczyński

- Sylwester Piłat

- Linas Cikotas

- Kierownik Odpowiedzialny (AM)

- Kierownik Szkolenia (HT)

- Zastępca Kierownika Szkolenia d/s Samolotowych (Z/HT)

- Kierownik Monitorowania Zgodności (CM) 

- Kierownik ds. Bezpieczeństwa (SM)